kop

 

Aangesloten bij K.K.U.S.H. onder nummer 843
zijHome Info Bestuur Instructeurs Kalender Wedstrijden Resultaten Fotohoekje Links

 

 

Inschrijven op voorhand en ten laatste drie weken vooraf 10 € per wedstrijd betalen op rek.nr.: BE34 4657362261 90 van de Lichterveldse Hondenschool. Wie vooraf niet betaald heeft, kan niet deelnemen aan de wedstrijd.
Programma Programme
Naam Nom
Adres Adresse
Postcode Code Postal
Gemeente Commmune
Postcode  
Telefoon Téléphone
E-mailadres E-mailadresse
Naam hond Nom du chien
Voorgesteld door Présenté par
Naam van de club Nom du club
Ras van de hond Race du chien
Geboortedatum Date de naissance
Geslacht Sexe
Werkboeknummer Numéro du carnet
Stamboomnummer Pédigree
Tatoeage Tatouage
Chipnummer Numéro du chips

INSCHRIJVEN VERPLICHT TOT BETALING.

Door inschrijving verklaart de ondertekenaar de reglementen van de K.K.U.S.H. en de sectie 4B alsmede de bepalingen van de inrichtende club aangaande de wedstrijd te aanvaarden, met deze bekend te zijn en verplicht zich er dan ook toe om het inschrijvingsgeld te voldoen. Tevens wordt ook aanvaard dat de inschrijving kan vernietigd worden zonder verdere verwerking en zonder bericht van de club wanneer het inschrijvingsformulier buiten de gestelde data wordt ontvangen, dan wel onduidelijk of onvolledig is ingevuld